El Umbral de la Duat
El manuscrito de Villafranca (2)
Entre Líneas
La violència no té gènere
Reflexiones en Positivo
De pàtries i llengües
Reflexiones en Positivo
L'any dels egoistes
Surimi Democratic
La trama rusa
Entre Líneas
Parlem d'espoli fiscal