Postpandemia - 1x06
Postpandemia 6 - Crime and corruption
Postpandemia - 1x05
Postpandemia 5 - The new health
Postpandemia - 1x04
Postpandemia 4 - Telecommuting
Postpandemia - 1x03
Postpandemia 3 - New world values
Postpandemia - 1x02
Postpandemia 2 - The day after
Postpandemia - 1x01
Postpandemia 1 - A brave new world